Skipperstua

Halden Soroptimistklubb satte i gang med et nytt prosjekt våren 2016: "Prosjekt Skipperstua". Dette gamle huset på Nordre Sandøy brukes av barneverntjenesten i Halden som feriested for barn og unge.

Mange får noen kjærkomne feriedager der i løpet av året. Skipperstua har stort behov for vedlikehold og oppussing, og vi ønsker å bidra på forskjellige måter. Det første vi gjorde, var å arrangere marked i "Spenst-bygget" i Halden lørdag 30. april. Arrangementet ble, om vi skal si det selv, svært vellykket. Lang kø før åpningen kl. 11, og mye folk i lokalet så å si hele tiden frem til vi stengte kl. 16. Det var mye å gjøre også for betjeningen i markedskafeen. 

Og resultatet? Over all forventning. I overkant av 60 000 kroner!

4ddb 5e 4d -3271-43a 4-adad -c 6034a 6d 772d

1461738260286

(Foto: Øivind Kvitnes, Halden Arbeiderblad)