Skipperstua

Skipperstua på Makø (Hvaler) ble kjøpt og gitt til barnehjemmene i Halden i 1936 som feriested. Da barnehjemmene ble fylkeskommunale, forble Skipperstua i kommunens eie. Flere generasjoner barn har fått gode sommeropplevelser på Skipperstua. I dag er det barneverntjenesten i Halden som disponerer bygget og benytter det som feriested for barn og unge.

I 2016 bestemte Halden Soroptimistklubb seg for å sette i gang et lokalt prosjekt, og valget falt på Skipperstua. Klubben startet det hele med et stort loppemarked, som sørget for den nødvendige startkapitalen.Huset var temmelig nedslitt. Ildsjeler hadde i mange år drevet med «brannslukning» i form av helt nødvendige reparasjoner og vedlikehold, men det fantes ikke midler til en grundig renovering og oppussing.

Prosjektet utviklet seg etter hvert og ble mer omfattende enn først tenkt, og det hele ble ledet av Berit Rødseth, som med sterk drivkraft og gjennomføringsevne bidro sterkt til at Skipperstua fremstår som den gjør i dag. Enkelte gulv er skiftet, og bad med dusj og toalett er lagt inn. Bygningen er isolert og malt utvendig. Alle rom er malt, innredet og møblert i innbydende farger.

Huset kan nå benyttes hele året, i motsetning til tidligere.

Klubbens medlemmer og familiemedlemmer har bidratt med ca. 3000 dugnadstimer. Store bidragsytere har vært Sparebankstiftelsen DNB, Moelven og Rørlegger Jørgensen, og i tillegg har mange andre aktører gitt små og store bidrag i form av rabatter og gaver. Kiwanis Halden ga for øvrig hele 150 000 kroner, penger som var øremerket bygging av bad og toalett på Skipperstua. Grovt regnet har utførte arbeider og opprustning en totalverdi på ca. 3 millioner kroner.

Under markeringen da Skipperstua ble overlevert til Barneverntjenesten var både ordfører Anne-Kari Holm og enhetsleder Wanja Brattli til stede. Begge uttrykte stor takknemlighet for klubbens innsats.4ddb 5e 4d -3271-43a 4-adad -c 6034a 6d 772d

 

 

 

 

Last ned brosjyre om prosjektet (på engelsk)