Lilla sløyfer – Stopp menneskehandel

Halden Soroptimistklubb har fra høsten 2017 ansvaret for Norgesunionens salg av "Lilla sløyfer".

Menneskehandel er vår tids slavehandel – Menneskehandel er utnytting og prostitusjon – Menneskehandel rammer kvinner og barn hardest.

Halden Soroptimistklubb har ansvar for å selge Lilla sløyfer og ta imot bestillinger på sløyfemateriell fra alle soroptimistklubbene i Norge. 

Hensikten med salget av Lilla sløyfer er å synliggjøre at soroptimister tar avstand fra menneskehandel, og samtidig skaffe inntekter til unionens arbeid mot dette i Moldova og til unionens forebyggende arbeid mot menneskehandel i Norge.

Inntektene fordeles slik:
75 % til prosjekter i Moldova, herunder «Educating youth for the future» og videreutdanningsstipend til tidligere deltagere i «Life Skill» i Moldova. Midlene fordels internt.
25 % til bevisstgjøringsarbeid i Norge for å forebygge/bekjempe menneskehandel i regi av unionen og klubbene. Søknad om midler rettes til unionsstyret.

Kjøp en Lilla sløyfe, og vis at du tar avstand fra handel med mennesker!