Medlemsmøter

Klubbens faste møtedag er den første onsdagen i måneden.

Forfall meldes til presidenten, sivjohanson59@gmail.com (eventuelt SMS til tlf. 934 81 112), innen kl. 18 mandagen før møtet. 

Ved senere beskjed eller manglende beskjed om forfall må møteprisen på kr 250 betales.

Medlemsmøter 2022

5/1  Yrkesforedrag Monica Pettersen

2/2   Årsmøte (utsatt til mars)        

2/3   Årsmøte. Foredrag ved familieterapeut Anne Kloster Bjørge om vold i nære relasjoner         

6/4   Gruppearbeid om nye prosjekter for klubben

4/5   Bedriftsbesøk på Tista Senter ved Britt Brattli

1/6  Sommermøte. Styret kommer tilbake med opplegg for denne kvelden.

7/9   Vårt første møte på Kulturhuset (bygningen som tidligere huset bl.a. biblioteket)

12/10 Distriktsmøte på Høgskolen i Østfold på Remmen. Obs! Registrering fra kl. 17.30. Møtet starter kl. 18.

2/11 Bedriftsbesøk på Skofabrikken (sentrum), som blant annet inneholder det nye biblioteket. Mer informasjon kommer senere.

7/12 Julemøte. Mer informasjon kommer senere.