Medlemsmøter

Klubbens faste møtedag er den første onsdagen i måneden, tid og sted er vanligvis kl. 19 i Gamle Meieriet på Brødløs. 

Forfall meldes til presidenten, sivjohanson59@gmail.com (eventuelt SMS til tlf. 934 81 112), innen kl. 18 mandagen før møtet. 

Ved senere beskjed eller manglende beskjed om forfall må møteprisen på kr 250 betales.

Medlemsmøter 2022

5/1  Yrkesforedrag Monica Pettersen

2/2   Årsmøte (utsatt til mars)        

2/3   Årsmøte. Foredrag ved familieterapeut Anne Kloster Bjørge om vold i nære relasjoner         

6/4   Gruppearbeid om nye prosjekter for klubben

4/5   Bedriftsbesøk på Tista Senter ved Britt Brattli

1/6  Sommermøte. Styret kommer tilbake med opplegg for denne kvelden.