Medlemsmøter

Klubbens faste møtedag er den første onsdagen i måneden, og fast møtested er Byparken dersom ikke annet er angitt.

Forfall meldes til Kirsten Mellingseter, kirs-me@online.no (eventuelt SMS til tlf. 482 86 518)  innen kl. 18 mandagen før møtet. 

Ved senere beskjed eller manglende beskjed om forfall må møteprisen på kr 250 betales.

Medlemsmøter 2023

PROGRAM:

 11. januar 2023:

Yrkesforedrag av Evy-Anni E.:  «Kvinner og ledelse»

Gruppe 3 presenterer kalenderen de arbeider med.

1. februar:

Reidun A. presenterer og gjennomgår de nye lovene - Soroptimist International.

Karin informerer om det nye unionsstyret 2024.

1. mars:

Årsmøte + foredrag

Foredrag: Kvinner, barn og migrasjon. Foredragsholder fra Migrasjonssenteret i Halden.

12. april:

Bedriftsbesøk på nye Porsnes videregående skole (Norske Skog Saugbrugsbygget)

3. mai:

Foredrag ved Senter for forbruksforskning. Tema: Forbruk av klær.

7. juni:

Sommeravslutning på Berby. Styret kommer tilbake med opplegg for denne kvelden.