Velkommen til Halden Soroptimistklubb

 

 

Halden Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Halden Soroptimistklubb ble stiftet i 1979, og har i dag 48 medlemmer i alderen 45 til 86 år.

Soroptimistappellen

La oss være oppriktige i vennskap
og vise evne til fred og forståelse!

La oss være villige til å hjelpe og tjene!

La oss alltid sette oss høye mål 
og utføre vårt arbeid med verdighet
og under ansvar!

 

Her finner du mer informasjon om organisasjonen vår:

Soroptimist International

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima