Velkommen til Halden Soroptimistklubb

 

 

Halden Soroptimistklubb har 51 medlemmer og er dermed en av den største i Norgesunionen av soroptimistklubber. Vi skal ha ansvaret for unionsstyret i perioden 2024-26. Vårt medlem Karin Dahlberg Pettersen er nå 1. visepresident i unionen, og hun overtar presidentvervet i 2024.

 

Soroptimist International er en verdensomspennende organisasjon for kvinner i ulike yrker, som arbeider for å bedre levekårene til kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Soroptimist International har rådgivende status i FN. Vårt motto er å være en global stemme for kvinner. Les mer om organisasjonen vår på www.soroptimistnorway.no og i brosjyren

Se video om soroptimistene på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TYcs0NDVWgk&t=19s 

Se video om SI Norgesunionens prosjekter på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bsR8RvxnvBM

Halden Soroptimistklubbs styre 2021-2023 

Les om medlemsmøtene våre her

Prosjekt Skipperstua fullført

Last ned brosjyre (på engelsk) om Skipperstua-prosjektet

Etter tusenvis av dugnadstimer ble prosjektet formelt avsluttet med en høytidelig markering 22. august 2021, med blant andre ordføreren og lederen for Barneverntjenesten til stede. 

              

Les om andre prosjekter her

 

Soroptimistappellen

La oss være oppriktige i vennskap
og vise evne til fred og forståelse!

La oss være villige til å hjelpe og tjene!

La oss alltid sette oss høye mål 
og utføre vårt arbeid med verdighet
og under ansvar!

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så tar vi kontakt: halden@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima