Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Vi vil gjerne ha flere medlemmer!

Hvorfor bli soroptimist?

Soroptimistene byr på et annerledes nettverk - et nettverk av kvinner i alle aldre og med forskjellige yrker. Dette gir mulighet til å bli kjent med personer og miljøer som man kanskje ellers ikke hadde blitt kjent med. 

Soroptimistene er tilsluttet en internasjonal organisasjon som arbeider globalt og lokalt.

Vi har mulighet til å skape vårt interne klubbmiljø i positive og trygge omgivelser, der vi også legger vekt på å støtte hverandre og ha omsorg for hverandre.

SI Norgesunionen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen. Denne kan du få tilsendt ved å henvende deg til info@soroptimistnorway.no eller halden@soroptimistnorway.no.

Har du lyst til å bli medlem, kan du sende en e-post til halden@soroptimistnorway.no.