Klubbens styre

Halden Soroptimistklubbs styre fra 1. oktober 2019:

Inger Marie Papworth, president

Siv Johanson, visepresident

Christin Berg, sekretær

Mirjam Byrne, kasserer

Karin Dahlberg Pettersen, styremedlem

Else Marie Lie Henriksen, suppleant