Klubbens styre

Halden Soroptimistklubbs styre fra 1. oktober 2021:

Siv Johanson, president

Kirsten Mellingseter, visepresident

Britt Brattli, sekretær

Reidun Nygaard, kasserer

Mariann Solholt, styremedlem

Kari Torvanger, suppleant

Sophia Pippa Stranger, suppleant