Klubbens styre

Halden Soroptimistklubbs styre 2024:

President Kari Torvanger, tlf. 479 00 300

Visepresident Liv Lindskog, tlf. 932 44 062

Kasserer Anne Helene Lilleby, tlf. 415 41 070

Sekretær og referent Monica Pettersen, tlf. 903 69 463

Programansvarlig Ann-Margreth Adler-Nilsen, tlf. 406 21 440

Suppleant Marit Botngård, tlf. 402 10 235

Suppleant Nina Kildebo Espelund, tlf. 416 63 235