Tidligere prosjekter

Klubben har opp gjennom årene støttet en rekke prosjekter i inn- og utland

Amandaprosjektet

Halden Soroptimistklubb strikket for Amandaprosjektet vinteren 2019. Klubben sponset garn og pinner, og medlemmene strikket tepper, luer og sokker som har blitt gitt til nyfødtintensivavdelingene på sykehusene. Det trengs stadig påfyll, ettersom barna som får bidrag fra prosjektet, beholder strikkeplaggene og teppene. Dette er masker med mening https://www.amandaprosjektet.no/, og et flott prosjekt for klubben å engasjere seg i.

Eva krisesenter

Halden Soroptimistklubb har bidratt økonomisk til byens krisesenter, og har blant annet kjøpt inn møbler til stue og soverom.

Stor innsats for Unicef

Halden Soroptimistklubb har solgt Unicef-artikler for 300 000 kroner på ti år. Karin Lykke-Seest, som døde i desember 2013, hadde ansvaret for Unicef-salget i klubben, og innsatsen hun lag ned, var imponerende. Blant annet hadde hun med hele sortimentet på medlemsmøtene og solgte der, og hun stilte opp på det tradisjonelle julemarkedet på Fredriksten festning hvert eneste år. De øvrige klubbmedlemmene har naturligvis også bidratt opp gjenom årene ved å ta sine vakter på julemarkedet, og fra 2010 på et kjøpesenter i byen, men dette var bare småtteri i forhold til alt arbeidet til Karin (og hennes "assistent" Anne Mette Flyvholm).

Gave til Halden fengsel

Halden Soroptimstklubb ønsker å bidra til å det blir mindre skremmende for barn av innsatte å komme på besøk. Vi bestemte oss derfor for å gi en gave til barna, og kontaktet fengselet for å få tips om hva som stod på ønskelisten. Tegne- og malesaker er forbruksmateriell, og noe det aldri blir for mye av. I april tok Inger Marie Papworth og Kari Hartmann turen til bokhandelen, og deretter til fengselet - med massevis av flott hobbymateriell, spill og bøker. Bøkene ble for øvrig valgt ut med tanke på at barna er på besøk relativt kort tid om gangen og ikke kan ta dem med hjem og fortsette lesingen der. Les mer på Halden fengsels barneside.

"Gambia-prosjektet"

Halden Soroptimistklubb bestemte høsten 2008 at "vårt prosjekt" i tiden fremover skulle være å støtte blant annet skoler i Gambia gjennom Ebo Towns venner http://www.ebotown.no/ . Det første som står på vår "handleliste", er utstyr til et klasserom på en ny ungdomsskole. Klubbmedlem Britt Johansen Hauge er ikke snau - hun tok initiativ til afrikansk dag hjemme på gården Vesttorp i Rokke! Prosjektgruppa tente på ideen, og resultatet ble loppemarked, kafé og salg av afrikanske klær, smykker og pyntegjenstander på Vesttorp 9. mai.

Nasjonalt

Klubben støtter Norske Soroptimistklubbers Utdanningsfond.

Internasjonalt

Klubben støtter SIerra - a Family and a Future www.projectSIerra.org.

Lokalt

Klubben ble på representantskapsmøtet i Grimstad i juni 2007 tildelt Norgesunionen av soroptimistklubbers prosjektpris 2006 for sitt arbeid med Home-Start Familiekontakten.

I 1980 holdt klubben matlagingskurs for flyktninger. Halden kommune hadde mottatt båtflyktninger fra Vietnam. I den forbindelse ble det laget kurs i matlagimh, der metodikken var basert på spesialpedagogiske prinsipper. Klubbens kvinner med relevant fagkunnskap, Randi Mo og Inger Schive, hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av kurset. Klubbens øvrige medlemmer hadde opplegg for kursdeltakernes barn i en barnehage som vi fikk benytte. Kurset ble særdeles vellykket på mange måter. Det resulterte i en bok som ble brukt flere andre steder, blant annet i Trondheim. Opplegget fikk positiv omtale på unionsmøtet i Tyrkia i 1983. Sist, men ikke minst, ble vi kjent med Hoi Ngyen Thi, som senere ble medlem i klubben.

Et annet lokalt prosjekt som bør nevnes, er Halden soroptimistklubbs engasjement i forbindelse med opprettelsen av Eva krisesenter, som er et krisesenter for kvinner. Flere av klubbens medlemmer tok vakter og deltok i forbindelse med anskaffelse av nødvendig materiell.

Et utenlandsk prosjekt som bør nevnes, er Firdews-prosjektet, som var et samarbeid med de andre Østfold-byene. Det innebar økonomisk støtte til ei tyrkisk jente som ved vår hjelp studerte administrasjon og sosialfag ved universitetet i Ankara. Prosjektet ble avsluttet i 1985, og Firdews besøkte Norge i juli samme år. Peru-prosjektet var en støtte til peruanske indianerkvinner. Det ble kjøpt inn tepper og husflidsprodukter, som ble solgt av klubbens medlemmer. Klubben har videre gitt støtte til flere utenlandske prosjekter som Siam, SOS-barnebyer og Madagaskar.