Distriktsmøte Øst 1 2013

Vellykket møte på Fredriksten

Påmeldingene til årets distriktsmøte strømmet på, og med drøyt 100 deltakere ble det satt ny rekord, i hvert fall for vårt distrikt. Arrangementet ble ledet av AnneMarit Boberg, som hadde full kontroll fra begynnelse til slutt.  Gro Janet Haug Mo (sang) og Inger Lise Vold (piano) bidro med nydelig sang og musikk. Kveldens foredragsholder var Per Egil Hegge, som skapte stort engasjement blant publikum med temaet "Norsk kultur i et flerkulturelt samfunn".