Medlemsmøtet november 2019

Et flott møte med opptak av et nytt medlem, Marita Nøvik. Wenche Anker-Rasch holdt yrkesforedrag. Vi hadde to reflektanter på møtet.